XVII Kongres Zarządzania Oświatą OSKKO 2-4 października 2023 r. Zakopane

Podczas Kongresu miałam przyjemność poprowadzenia warsztatów teatralnych ” O niezwykłej mocy teatru w szkole” . Moim celem było to, by uczestnicy mogli przekonać się, że teatr jest bardzo przydatny i potrzebny w szkole- rozwija kreatywność, ale i pozwala sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów bez  kartkówek, testów, sprawdzianów oraz umożliwia realizację podstawy programowej.