Warsztaty teatralne

Nasze pierwsze spotkanie to nic innego jak warsztaty teatralne, które rozpoczynam od poznania się nowych członków kółka z pozostałymi.

Po co są warsztaty?

Rozmawiamy o tym co przed nami w danym roku. Jest to też czas, kiedy wszyscy członkowie zespołu mogą wyrazić swoje zdanie o czym chcieliby opowiedzieć w spektaklach, czy chcieliby zrealizować wspólne projekt teatralny, a jeśli tak to jaki. Opowiadam też nowym członkom o tym jak wyglądają przygotowania do spektakli oraz odpowiadam na ich pytania, jeśli takie mają. A potem zaczynamy pierwsze w danym roku warsztaty teatralne. Zwykle jest to na początek kilka ćwiczeń integrujących zespół oraz ćwiczeń parateatralnych . Dzięki nim wstępnie wiem:

-które dzieci są nieśmiałe a które bardziej odważne;

-jak odnajdują się w grupie osób, których dobrze nie znają;

I jedno jest pewne- zawsze mogę liczyć na ich kreatywność. I należy być ostrożnym mówiąc „kto chciałby spróbować to zrobić?”, bo jedno ćwiczenie może trwać nieskończoność.

Tematyka warsztatów

Warsztaty, w zależności od tego na jakim etapie przygotowań do spektaklu jesteśmy oraz na czym w danej chwili mi bardzo zależy, dotyczą różnej tematyki:

-poznanie się uczniów, integracja zespołu,

-ruch sceniczny,

– improwizacja,

-budowanie zaufania,

-koncentracja uwagi,

-reagowanie na sygnały,

-metafora sceniczna…

Ćwiczenia

Jedno jest pewne- mają one być dla wszystkich przede wszystkim dobrą zabawą. Zdarza się czasem (dotyczy to zwłaszcza nowych osób), że uczniowie nie chcą brać udziału w danym ćwiczeniu. Oczywiście pozwalam na to. Najczęściej jednak osoby te biorą chętniej udział w ćwiczeniach zbiorowych, rzadziej w scenach wymagających pracy indywidualnej, pokazania się grupie. W przypadku “starych” członków zespołu zdarza się to dość rzadko i czasem jest tyle osób chętnych, że ćwiczenie musiałoby trwać w nieskończoność. Niektórzy chcą niekiedy dane ćwiczenie wykonać kilka razy. Jeśli chętnych jest dużo, to jeśli nie udaje się by każdy mógł wykonać ćwiczenie wtedy:

– tworzymy grupy i jednocześnie każdy robi ćwiczenie w tym samym czasie,

-wybieram kilka osób a do kolejnego ćwiczenia zapraszam następne.

O przykładach konkretnych ćwiczeń opowiem innym razem…