Spotkania kółka teatralnego

Każde, nawet najmniejsze w życiu działanie jest po coś. Dotyczy to również spotkań kółka teatralnego. Z tego powodu powinny być przemyślane, by miały one sens.

Istota zajęć pozalekcyjnych

Każde zajęcia pozalekcyjne są po coś i mimo, że dotyczą różnych aktywności łączy je to, że:

-mają one uświadomić uczniom w jaki sposób można spędzić aktywnie czas wolny, rozwijając swoje pasje, zainteresowania a także rozwijać talenty,

-przełamywać własne bariery, pokazywać co i jak można coś robić.

Z tego oto powodu uważam, że powinny one odbywać się w godzinach popołudniowych a nie bezpośrednio po lekcjach/ zajęciach obowiązkowych. Ma to swoje blaski i cienie.

Blaski i cienie spotkań popołudniowych

Uczeń, który przychodzi na zajęcia popołudniowe jest wypoczęty, najedzony (co jest bardzo ważne, bo wpływa na jego aktywność i zaangażowanie), traktuje zajęcia nie jako coś obowiązkowego, ale przychodzi dla przyjemności. Uczy się obowiązkowości, odpowiedzialności i samodyscypliny. Słabą stroną tego jest fakt, iż to nauczyciel musi dodatkowo przyjść do szkoły na te spotkania lub czekać na uczniów, co niekiedy burzy jego harmonogram dnia. Wszystko jednak zależy od nastawienia i motywacji obu stron.

Częstotliwość spotkań i przydział ról

Kiedy i jak często się spotykamy uzależnione jest od tego co w danej chwili robimy. Jeśli są to warsztatyprzychodzą wszyscy, jeśli natomiast przygotowujemy spektakl– spotykamy się w mniejszych zespołach to są one uzależnione od potrzeb i etapu przygotowań. Średnio to 2-3 spotkania tygodniowo. Pierwsze nasze spotkanie dotyczy wszystkich aktorów. Jest to zapoznanie ze scenariuszem, o czym on jest, rozmawiamy na temat motywu przewodniego spektaklu. To także przydzielenie poszczególnym osobom poszczególnych ról. Robię to intuicyjnie i ta zwykle mnie nie zawodzi. A jeśli tak się kiedykolwiek zdarza, że jednak “coś nie gra” to zawsze na samym początku dokonuję zmiany. Mówię wtedy uczniom dlaczego tak robię. Nigdy nowym aktorom nie przydzielam po raz pierwszy głównych ról, ponieważ pierwszy rok naszej współpracy jest to czas wzajemnego poznawania się.

Zdarza się dość często tak, że uczniowie grający w określonych scenach mają w danej chwili próby, inni natomiast nie. Czekają cierpliwie na swoją kolej i może się okazać, że trwa to około miesiąca. Kiedy poszczególne sceny są gotowe w ok.80%, spotykamy się wszyscy razem i łączymy sceny. Ale o tym więcej opowiem innym razem.