Plakat teatralny

Dziś kilka słów o naszych plakatach teatralnych. W naszych spektaklach pełni funkcję:

  • informacyjną o premierze naszego wydarzenia
  • jest zaproszeniem na wydarzenie
  • edukacyjną
  • wychowawczą

Plakat teatralny jako informacja o premierze

Zawieszamy je w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców naszej miejscowości. Są to tablice ogłoszeniowe znajdujące się przy szkole, w pobliżu sklepów. Pojawiają się także w naszych lokalnych sklepikach, dzięki uprzejmości ich właścicieli. Jako zaproszenie, otrzymuje go Dyrektor szkoły, córka naszego Patrona szkoły. 

Plakat teatralny jako zaproszenie

Wchodząc na nasz spektakl, każdy otrzymuje go także przy wejściu. Rozdają go zawsze aktorki/aktorzy kl.8. Czemu właśnie oni? A to dlatego, że swego czasu dochodziło do sprzeczek, bo wszyscy chcieli je rozdawać. By położyć temu kres, postanowiłam, że zawsze przywilej ten należy do najstarszych aktorek/aktorów naszego kółka teatralnego. Oni też zapowiadają nasze spektakle- krótko i zwięźle podając tytuł/ autora scenariusza oraz reżysera.

Plakat teatralny jako wartość edukacyjna

Nasze plakaty teatralne niekiedy pełnią dodatkową funkcję- edukacyjną. Tak było w przypadku spektaklu „O orle Nielocie, który miał lęk wysokości”.  Nasza ulotka o spektaklu miała wartość edukacyjną, bowiem zamieszczone na niej informacje o orle, były prawdziwymi informacjami o tym ptaku. Dodatkowo chcieliśmy uwrażliwić turystów Tatrzańskiego Parku Narodowego na ich prawidłowe zachowania podczas wyjść w góry.

W przypadku spektaklu „Pod-grzybek” chcieliśmy uwrażliwić na budowanie pozytywnych relacji, wykorzystując tu relację lisa-stryjka i jego bratanka.

Plakat teatralny jako wartość wychowawcza

Każdy w naszym spektaklu jest tak samo ważny. Nie ma ról ważnych i nic nie znaczących. Można mieć mały epizod, a wykreować wspaniałą postać na scenie i odwrotnie-być na niej przez cały czas, a być zupełnie niezauważonym. W naszych spektaklach zawsze mogę liczyć także na fantastycznych rodziców, którzy wspierają nas finansowo, pomagają szyć kostiumy, przygotowują rekwizyty i scenografię,  wspierają swoją życzliwością. To także OGROMNA wartość! Nasze spektakle nie byłyby takie jakie są, gdyby nie pomoc Pań z obsługi. To one zawieszają na całej sali zasłony, przez co nasza sala gimnastyczna robi się teatralna. Zatem jest wiele osób, dzięki którym możemy wystawiać nasze spektakle. By to uzmysłowić moim aktorkom/aktorom składamy niekiedy nasz plakat w całość. Każdy jego element to 1 osoba, dzięki której powstał nasz spektakl. Brak jednego elementu, powoduje, że jest on niekompletny. Dlatego każdy jest w naszych spektaklach tak samo ważny i potrzebny.

Projekt plakatu

Projektowaniem plakatu zajmuje się  zawsze uczennica/ uczeń naszej szkoły, najczęściej jest to osoba występująca w naszym spektaklu.

Za jego skład odpowiadam ja, często wykorzystuję aplikację Canva. Wcześniej zlecałam to firmie, teraz by zminimalizować koszty to sama.